Ethiek en Integriteit

Ethiek en integriteit zijn twee fundamentele waarden die ATALIAN uitdraagt in haar relaties met haar partners.

Ons doel is om te garanderen dat wij, net als alle dochterondernemingen van de ATALIAN Groep, ons ethisch gedragen en onze activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zodat we met een gerust hart onze ontwikkeling voortzetten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De ATALIAN Groep werkt sinds 2018 met een complianceprogramma dat voldoet aan de wet- en regelgeving van alle landen waarin we actief zijn. Dit complianceprogramma is gebaseerd op codes, procedures en initiatieven die alle compliancekwesties dekken die zich mogelijk kunnen voordoen.

Gedragscode

Onze gedragscode is een set richtlijnen en principes die al onze medewerkers moeten naleven. Het verbiedt elke vorm van corruptie, inclusief omkoping, fraude en machtsmisbruik, en benadrukt het belang van ethisch gedrag en het handhaven van hoge normen van professionele integriteit. We nodigen onze partners uit deze code eveneens na te leven, zodat we samen de integriteit en transparantie binnen onze keten bevorderen.

Je vindt de gedragscode hier.
Open the English version here.

 

 

Open de bestanden hier
Gedragscode
2
Klokkenluidersregeling
2
Code of Conduct
2
Policy for collecting and processing internal alerts
2
Klokkenluidersregeling

Als je twijfels of vragen hebt over de naleving van een handeling of gedrag.

Via ons waarschuwingsplatform voor ethiek https://en.ethicslineatalian.com kunnen onze medewerkers en externe belanghebbenden meldingen doen en vragen stellen met betrekking tot onze gedragscode.

Alle meldingen worden grondig en vertrouwelijk onderzocht. De conclusies van het onderzoek worden systematisch vastgelegd in een rapport dat kan leiden tot corrigerende maatregelen.

Je vindt de klokkenluidersregeling hier.
Open the English version here.

Een netwerk van compliance officers

In ieder land heeft de ATALIAN Groep een lokale compliance officer. Alle lokale compliance officers van ATALIAN werken samen en samen met de Group Compliance afdeling. De lokale compliance officer zorgt ervoor dat de medewerkers de procedures begrijpen en gebruiken, door de medewerkers op te leiden en toe te zien op de toepassing van deze regels. Op die manier wordt een integere en transparante cultuur bevordert.