Veilig en gezond werken – Elke dag weer!

Fill 1
Veilig en gezond werken - Elke dag weer! - Atalian

Elke centimeter van onze organisatie richt zich op het ontzorgen van klanten en op goed werkgeverschap voor onze medewerkers. Aan beiden besteden we evenveel aandacht. Want de klant is koning, maar de mens achter de medewerker is minstens even belangrijk. Zij moeten veilig, duurzaam en met plezier hun werk kunnen uitvoeren.

Logisch dus dat we bijzonder blij zijn met de gezamenlijke campagne ‘Elke dag weer’ van FNV Schoonmaak, CNV Schoonmaak, Schoonmakend Nederland en ESF. Deze campagne zet veilig en gezond werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in de spotlight. ‘Elke dag weer’ richt zich op twee thema’s: lichamelijke belasting en ongewenst gedrag. De campagne wil stimuleren dat het bespreken van onderwerpen als pijnklachten of ongewenst gedrag – zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen – makkelijker wordt.

‘Elke dag weer’ sluit perfect aan bij onze eigen uitgangspunten. We hebben daarom verschillende handvatten uit deze campagne opgenomen in ons eigen beleid. Hoe dat beleid er nu uitziet? Nou, zo:

1) Jaarlijkse ontwikkelgesprekken
Jaarlijks bespreken we met de medewerker de onderwerpen gezond leven, groeimogelijkheden en (werk)plezier, en wat Atalian hierin kan betekenen. Deze input gebruiken we voor het ontwikkeltraject van de werknemer en om ons personeelsbeleid verder te optimaliseren.

2) Verzuim zo laag mogelijk houden
Een laag verzuimpercentage zegt alles en heeft daarom onze volle aandacht. Hiervoor werken onze arbo-coördinatoren nauw samen met onze leidinggevenden. Reactief, maar zeker ook preventief. De bedrijfsarts adviseert ons hierin. Via het platform ‘Elke dag weer’ is het nu bovendien mogelijk om te chatten met ergonomen over vragen met betrekking tot lichamelijke belasting. Daarnaast hebben we een uitgebreide samenwerking met professionals op het gebied van budgetcoaching, fysiotherapie, ergotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk en meer. Zij ondersteunen onze medewerkers als er sprake is van psychische of lichamelijke klachten.

3) Atalian Academie
Onze medewerkers krijgen een uitgebreide voorlichting, instructie en opleiding zodat ze zo goed, veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen uitvoeren:

4) Werkwijzer Lichamelijke belasting
Op ‘Elke dag weer’ zijn filmpjes opgenomen die op duidelijke en simpele wijze laten zien hoe medewerkers ergonomisch kunnen werken. Heeft een medewerker lichamelijke klachten? Dan laat de Werkwijzer op basis van enkele vragen precies zien welke werkzaamheden hij nog wel mag uitvoeren met zijn klachten en welke niet.

5) Loopbaanadvies
Medewerkers die los van de jaargesprekken eens willen sparren over hun loopbaan kunnen voor loopbaanadvies terecht bij James Loopbaan. We nemen momenteel bovendien deel aan een pilot van een aantal leerwerkloketten rondom de Loopbaan APK.

6) Vertrouwenspersoon
Medewerkers kunnen bij onze vertrouwenspersoon terecht met vragen over ongewenst gedrag. Willen zij toch liever iemand buiten de organisatie spreken, dan kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon van de RAS. Dit kan op ‘Elke dag weer’ nu ook snel en gemakkelijk via de chatfunctie.

7) Risico-inventarisatie en -evaluatie
We gebruiken de RI&E Schoonmaak bij het herzien van onze risico-inventarisatie en -evaluatie. De modules over glasbewassing en werken op hoogte uit de RI&E Schoonmaak vormen de basis voor onze taak-risicoanalyses binnen ze specialistische afdeling van Atalian.

8) Pilot werkdrukmeter
In 2021 voeren we een pilot uit met de werkdrukmeter. Met deze pilot onderzoeken we op welke manier we de gewenste informatie het beste kunnen verkrijgen met als doel het verbeteren van ons SHEQ-beleid: Safety, Health, Environment & Quality.

Niet alleen voor de schoonmaaktak van Atalian
De campagne ‘Elke dag weer’ richt zich specifiek op de schoonmaakbranche. Maar wij doen meer dan dat. Wij onderzoeken daarom momenteel welke tools we ook kunnen inzetten voor onze afdelingen catering en facilitaire dienstverlening.

Meer weten?
Neem dan eens een kijkje op de campagnewebsite of neem contact met ons op. We beantwoorden graag al uw vragen over hoe we zorgdragen voor veilig en gezond werken, elke dag weer.