Bevlogen medewerkers

Bevlogen Medewerkers

Bevlogen medewerkers zijn gelukkiger en gezonder. Daarom zetten we alles op alles om van al onze medewerkers – die  nu gemiddeld een 7,5 scoren op medewerkerstevredenheid – bevlogen medewerkers te maken.

Investeren in onze medewerkers is daarbij essentieel. Daarom hebben wij 10 jaar geleden de ATALIAN Academie (voorheen Visschedijk Academie) opgericht. Medewerkers worden intern opgeleid voor het vakdiploma en krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus Nederlandse taal. Ook onze coördinatoren worden intern opgeleid voor het vakdiploma leidinggevende schoonmaakonderhoud. Begin 2021 is zo’n 50% van onze medewerkers in bezit van een vakdiploma. De ambitie is om dit percentage te laten stijgen tot 95% in 2025. Daarnaast is er voor al onze leidinggevenden een modulair opleidingsprogramma en vinden individuele opleidings- en coachingstrajecten plaats.

Ook is ATALIAN een erkend leerbedrijf waar stagiaires voortdurend kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Voor kwetsbare jongeren hebben wij het ATALIAN Jong Talenten Programma ontwikkeld, waarbij we in nauwe samenwerking met VSO- en PRO-scholen jongeren opleiden voor het schoonmaakvak met baangarantie voor de deelnemers die het traject succesvol doorlopen.

Een juiste onboarding is een belangrijke voorwaarde voor betrokken medewerkers. Wij willen daarom ons introductieprogramma voor nieuwe collega’s verder verbeteren. Hiertoe onderzoekt een stagiaire voor haar afstudeeronderzoek wat we goed doen en wat beter kan.

Jaarlijks voeren we ontwikkelgesprekken  met al onze medewerkers. In deze gesprekken is aandacht voor gezond leven, groeimogelijkheden en plezier. Deze gesprekken geven niet enkel individuele ontwikkelafspraken, maar de resultaten van de gesprekken worden ook gebruikt om nog beter in te spelen op de ontwikkelbehoefte van onze medewerkers. Zo onderzoeken we op dit moment, op basis van de meest recente scores, of en op welke wijze we taakverbreding kunnen doorvoeren.

Veiligheid en gezondheid zijn een basisvoorwaarde voor tevreden medewerkers en zijn en blijven daarom een van onze prioriteiten. Daarom is onze specialistische afdeling VCA** 2017/6.0 gecertificeerd. Dit toont aan dat wij actief bezig zijn met de gehele VGM-structuur (beleid, verbetermanagement en organisatie).

Wij werken voortdurend aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Op de werkvloer is veel aandacht voor ergonomie en wordt voortdurend nagedacht over hoe we de fysieke belasting van het werk kunnen verminderen. Een belangrijke tool hierbij is de campagne ‘Elke dag weer’ die aandacht vraagt voor lichamelijke belasting en ongewenst gedrag. Onze preventiemedewerkers en vertrouwenspersoon zijn actief bezig met deze campagne en met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers.

Zo leren wij onze medewerkers met klachten/ problemen wat zij kunnen doen om klachten te reduceren en herhaling te voorkomen. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende partners, zoals een osteopaat, bedrijfsmaatschappelijk werk en een budgetcoach, maar ook met partners bij wie medewerkers loopbaanadvies kunnen krijgen wanneer zij niet meer in de branche willen of kunnen werken. Ook neemt ATALIAN deel aan het project ‘Een goed gesprek’ van RAS, waardoor we middels gesprekken met medewerkers meer informatie krijgen over wat we kunnen doen voor duurzame inzetbaarheid.

Wil je meer weten of wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Inclusiviteit
2
Milieu
2
Duurzaamheidsvisie
2