Milieu

Wij zijn voortdurend op zoek naar kansen om onze milieu-impact te verkleinen. Ons certificaat voor ons milieumanagementsysteem op ISO 14001:2015, dat we in 2021 weer voor 3 jaar hebben mogen verlengen, getuigt hiervan.

Vooruitlopend op het doel van de overheid om Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn, stellen wij ons het doel om in 2027 volledig CO2-neutraal en in 2030 volledig circulair te zijn. De overstap naar een CO2-neutrale en circulaire organisatie gaat niet van het ene op het ander moment. In stappen richten we ons daarom richting deze stip op de horizon.

CO2-neutraal
Omdat onze milieu-impact met name ligt op het gebied van energie en mobiliteit, richten we ons op het verminderen van onze CO2-uitstoot. Wij berekenen daarom ieder jaar onze CO2-footprint.

We hebben voortdurend aandacht voor het verminderen van het energieverbruik en dus om CO2-uitstoot te voorkomen. Zo gebruiken we groene stroom op ons kantoor en zijn we het kantoor aan het verduurzamen, bijvoorbeeld door het installeren van Led-verlichting. Ook kiezen we bij de inkoop van machines voor middelen met een hoog energielabel.

Wij weten dat ons wagenpark de meeste invloed heeft op onze CO2-uitstoot. Daarom zijn we voortdurend met onze partner in gesprek over mogelijkheden om het wagenpark te verduurzamen. Zo zijn in 2020 zeven elektrische voertuigen toegevoegd aan ons wagenpark, waardoor nu 7,5% van ons wagenpark elektrisch is. Daarnaast is een daling van 13% op de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer gerealiseerd.

Deze inspanningen hebben al aantoonbaar geleid tot een vermindering van onze CO2-uitstoot. Deze is in 2020 ten opzichte van 2019 met zo’n 7% gedaald. Om CO2-neutraal te worden, zullen we echter meer inspanningen moeten en gaan leveren:
• Verbruik benzine en diesel: we investeren in elektrische voertuigen of in voertuigen met energielabel A (of B)
• Gas: we gaan in overleg met de verhuurder over het gasloos maken van ons kantoor.

Wanneer deze maatregelen (nog) niet (volledig) doorgevoerd kunnen worden, zal worden getracht met de bestaande middelen de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door ons te richten op het verminderen van het aantal vervoersbewegingen of minder belastende brandstoffen (zoals blauwe diesel). Mochten deze maatregelen op zichzelf niet leiden tot een CO2-neutrale organisatie dan zullen we de resterende CO2-uitstoot compenseren door het planten van bomen.

Circulair
Naast het verminderen van de CO2-uitstoot richten we ons op het verminderen van gebruik en/of verbruik van materialen en middelen vanuit het levenscyclusperspectief. We hebben exra aandacht voor de volgende zaken:

• Onderzoeken van en mogelijkheden bieden voor minder verbruik van grondstoffen en materialen gedurende de uitvoering van onze processen. Zo hebben we door het gebruik van de i-Mop in 2020 215.000 liter water bespaard en daarmee ook evenveel liter schoondrinkwater mogen doneren aan landen met waterschaarste via de MADE BLUE Foundation. Ook hebben we door het gebruik van Excentr machines in 2020 de hoeveelheid chemische vloerstripper met 5.513 liter kunnen verlagen.

• Inkoop van duurzame en lokale goederen of goederen welke minder schadelijk zijn voor het milieu, zoals schoonmaakproducten met EU Ecolabel, gerecycled toiletpapier in de schoonmaak en aanschaf van producten in bulk en zoveel mogelijk Fairtrade producten in de catering.
• Recyclingsmogelijkheden van afval die tijdens onze processen ontstaan, zoals de samenwerking met een bloemenkweker die onze koffieprut gebruikt om bloemen te kweken, maar ook de hoeveelheid afval verminderen door in de menucyclus ruimte te houden voor de verwerking van ‘restjes’ en pilots te draaien met bijvoorbeeld tabletten in plaats van vloeibare chemie.
• Bewustwording bij klanten creëren over MVO en duurzamere dienstverlening door voortdurend te overleggen en bij voorkeur partnerschappen aan te gaan.

Ondanks dat we al veel doen om onze milieu-impact te verminderen en we al enkele processen circulair hebben kunnen maken, ambiëren we onze bedrijfsvoering volledig circulair te maken. Circulair ondernemen is ondernemen op een manier die het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en hun waardeverlies minimaliseert.

Om dit te realiseren, zullen alle processen worden onderzocht. Speerpunt hierbij is onze inkoop, omdat dat de meeste invloed heeft op de milieu-impact van onze dienstverlening. Cradle2Cradle wordt het uitgangspunt van ons inkoopbeleid, maar we gaan verder dan dat doordat we ook letten op circulair gebruik door te eisen dat het product dan wel componenten of materialen van het product opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast richten we ons het aangaan dan wel versterken van onze partnerschappen met leveranciers en opdrachtgevers. Nauwe samenwerking met anderen is een cruciale voorwaarde om deze ambitie te realiseren.

Wilt u meer weten of wij wat voor uw organisatie kunnen betekenen?

Inclusiviteit
2
Bevlogen medewerkers
2
Duurzaamheidsvisie
2