ATALIAN 2021 - 2030
Duurzaamheidsvisie

Wij geloven dat het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering een voorwaarde is voor een succesvolle, financieel gezonde en betekenisvolle toekomst, zowel voor onszelf, onze relaties, onze medewerkers als voor het milieu en de maatschappij. De focus in onze dienstverlening ligt daarom voortdurend op de balans tussen people, planet en prosperity. We hebben hierin de afgelopen jaren al grote stappen gezet, onze intentie is om hierin voorloper te zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om vooruit te kijken en ons te committeren aan lange termijn doelen op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunten hierbij zijn onze visie ‘Met de beste mensen’ en onze kernwaarden ‘Sociaal en betrokken, Sympathiek en passievol, Ambitieus en innovatief’. Duurzaamheid zit daarmee verweven in ons DNA.

Sustainable Development Goals

Als onderdeel van de ATALIAN Group, die in 2012 het United Nations Global Compact ondertekende, leveren wij, in navolging van onze moedermaatschappij, een actieve bijdrage aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s), ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Deze zijn opgesteld in 2015 door de Verenigde Naties met als doel om in 2030 te leven in een wereld zonder armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

Wij richten ons hierbij op drie hoofdthema’s die rechtstreeks te herleiden zijn naar de SDG’s waarop wij de meeste impact hebben:

Inclusiviteit: Als pionier in inclusief ondernemerschap richten we ons primair op waardig werk en economische groei (SDG 8) en ongelijkheid verminderen (SDG 10). Het werken met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is hier een belangrijk uitgangspunt voor.

Milieu: We richten ons op het verminderen van de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en dan met name op verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13).

Bevlogen medewerkers: We investeren in onze medewerkers vanuit onze overtuiging dat dit leidt tot medewerkers die goed zijn in wat ze doen én plezier hebben in wat ze doen. Persoonlijke ontwikkeling en werkplezier leveren een bijdrage aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3) en onderwijs (SDG 4).

Ambities

Voor ieder van deze thema’s hebben we een ambitie uitgesproken

Inclusiviteit: In 2025 zijn 20% van de medewerkers (in dienst dan wel via detachering) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2020 lag dit percentage op 17%. Om dit doel te behalen wordt de komende jaren samenwerking met overheden, uitkeringsinstanties en opleidingsinstellingen geïntensiveerd en uitgebreid.

Milieu: In 2027 zijn we CO2-neutraal en in 2030 zijn we volledig circulair. Daarom zetten we in op milieuvriendelijkere innovaties in onze dienstverlening, zoals het verminderen van chemie en watergebruik. maar ook op vergroening van ons wagenpark. Cradle to cradle wordt het uitgangspunt van ons inkoopbeleid en zal ook actief worden gepromoot richting onze opdrachtgevers en partners.

Bevlogen medewerkers: In 2025 scoren we een 8 op medewerkerstevredenheid. In 2020 scoorde onze medewerkerstevredenheid een 7,5. Waar we nu tevreden medewerkers hebben, streven we naar bevlogen medewerkers. Focus ligt hierbij op onze ATALIAN Academie, het ATALIAN Jong Talentenprogramma, ons onboardingprogramma en, aansluitend op de actie-agenda ‘Leven lang leren’ van de Sociaal Economische Raad, het nog beter inspelen op de ontwikkelbehoefte van onze medewerkers.

Met de vaststelling van deze visie wordt richting gegeven voor de beleidsuitwerkingen en projecten die een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen. Deze visie zet de hoofdlijnen voor de komende jaren uit. Op elk van de thema’s hebben we speerpunten beschreven. Door de tijd heen worden projecten en activiteiten aangepast of toegevoegd zodat we flexibel kunnen inspelen op innovaties en nieuwe inzichten.

Onze certificaten – ISO 9001, ISO 14001, PSO 30+ en MVO Wijzer – tonen, middels onafhankelijke toetsing, aan dat wij voortdurend verbeteren op deze thema’s. Zo kunnen wij ons verantwoorden naar onze opdrachtgevers, partners en medewerkers. Daarnaast starten wij in 2021 met het jaarlijks publiceren van een maatschappelijk jaarverslag, zodat we volledig transparant communiceren over onze initiatieven, onze ambities en hoe we onderweg zijn om de gestelde doelen te behalen.

Wil je meer weten of wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Benieuwd wat we doen? Kijk hier!
Milieu
2
Inclusiviteit
2
Bevlogen medewerkers
2