Verantwoord omgaan met milieu en grondstoffen

Atalian is voortdurend op zoek naar kansen om onze milieu-impact te verkleinen.

Daarnaast richten we ons op het verminderen van de milieu-impact van onze bedrijfsvoering. Zo dragen we bij aan schoon water en sanitair (SDG 6), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13). Zo werken we met de I-Mop en Excentr om verbruik van water en chemie te verminderen, werken we zoveel mogelijk met producten met EU Eco-label, gebruiken we doseerflacons en trachten we in de catering verspilling tegen te gaan. We trachten onze milieuprestaties voortdurend de verbeteren met oog voor het levenscyclusperspectief, conform ons ISO 14001:2015 certificaat.

Atalian is voortdurend op zoek naar kansen om onze milieu-impact te verkleinen. De nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo worden er steeds meer elektrische wagens toegevoegd aan ons wagenpark, waardoor nu ongeveer 10% van het wagenpark elektrisch is, en streven we ernaar steeds meer bedrijfsauto’s te vervangen door elektrische wagens. Daarnaast trachten we ons energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door Ledverlichting te installeren, kopen we groene energie in en kiezen we bewust voor energiezuinige apparaten.

Ons milieumanagementsysteem is gebaseerd op ISO 14001:2015, waarvoor we in 2021 weer hebben mogen verlengen. Bij alle activiteiten die wij uitvoeren proberen we rekening te houden met het levenscyclusperspectief van de dienstverlening, middelen en materialen. Hierdoor is er extra aandacht voor:

  • Bewustwording bij klanten creëren over MVO en duurzamere dienstverlening.
  • Inkoop van duurzame goederen of goederen welke minder schadelijk zijn voor het milieu.
  • Onderzoeken en mogelijkheden bieden voor minder verbruik van grondstoffen en materialen gedurende de uitvoering van onze processen.
  • Recyclingsmogelijkheden van scrap die tijdens onze processen ontstaan.

Bij het inkopen van producten proberen we in de catering zoveel mogelijk duurzaam en lokaal in te kopen en trachten we producten in bulk in te kopen om zo het verbruik van plastic te verminderen. In de schoonmaak kiezen we steeds zoveel mogelijk voor producten met het EU-Ecolabel. We proberen onze opdrachtgevers te verleiden ook te kiezen voor duurzamere oplossingen, zoals gerecycled toiletpapier en duurzamere zeep.

Afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe machines aangeschaft om het watergebruik en het gebruik van chemie te verminderen. Zo hebben we in 2020 door te werken met machines van Excentr 5.513 liter chemische vloerstripper bespaard op 165.375 m2 vloeroppervlak. Door de inzet van de I-Mop hebben we niet alleen water bespaard, maar in 2020 ook 215.000 liter schoon drinkwater beschikbaar gemaakt in landen met ernstige waterschaarste via MADE BLUE.

Wil je meer informatie?